Tak! dla Europejskiej Stolicy Kultury Kołobrzeg 2029

Zgłoś swój pomysł i zaprojektuj z nami przyszłość

Kołobrzeg czeka na Twoją energię!

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Kołobrzegu oraz regionu, artystki i artystów, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe z Pomorza Zachodniego, ale także z całej Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem krajów nadbałtyckich i miast, które były już stolicami kultury lub starają się o ten tytuł,

do zgłaszania propozycji projektów, wydarzeń i inicjatyw o charakterze kulturalnym i społecznym, które będą uruchamiane od 2024 roku jako element starań Kołobrzegu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury albo wejdą do programu w 2029 roku.

Ogłaszamy start i inicjujemy nabór projektów

Zanim zdecydowaliśmy o starcie, przygotowaliśmy diagnozę problemów, analizę potrzeb naszych mieszkańców, opracowaliśmy założenia programowe i oceniliśmy potencjał naszej oferty. Z szacunkiem dla innych kandydatur oraz pokorą wobec procesu wyboru Europejskiej Stolicy Kultury

ogłaszamy oficjalnie start i jednocześnie inicjujemy nabór projektów, wierząc, że unikalność naszej propozycji, jej wymiar europejski, charakter działań skierowany do naszych mieszkańców, ale także szerokiej publiczności międzynarodowej zapewnią nam końcowy sukces.

Uwalniamy transformującą siłę

Nasza Stolica będzie aktem transakcji, w którym świeżą energię młodego pokolenia zaoferujemy w zamian za doświadczenie i światowe obycie naszych gości. Program na lata 2024–2029 budujemy w zgodzie z ideą uwalniania i pobudzania przepływów energii miejskiej, aby nie przeciwstawiały się sobie, nie blokowały się nawzajem,

lecz działając współbieżnie, przywracały autonomiczną siłę miasta. Zmiany społeczno-gospodarcze, wykorzystujące twórczą energię obywatelską, to baza projektów, które będą stanowić siłę transformującą, zarówno międzyludzką tkankę miasta, jak i jego infrastrukturę.

Osiem obszarów Re:Generacji

Naszym dążeniom przyświeca idea Re:Generacji ośmiu obszarów – tożsamości, natury, miasta, wspólnoty, dialogu międzypokoleniowego, ciała, edukacji oraz kultury. Angażując artystyczną wrażliwość, intuicję i wyobraźnię, chcemy wczuć się w problemy miast takich jak Kołobrzeg

oraz pobudzać do poszukiwania trwałych i skutecznych rozwiązań sprzyjających uwolnieniu strumieni miejskiej energii. Szukając trwałych narzędzi służących ożywieniu dorzeczy miasta, obecnie zatamowanych, rozproszonych lub zablokowanych, chcemy napędzać życie Kołobrzegu przez cały rok.

Poza horyzont swoich możliwości

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości. Wybiegaj w przyszłość znacznie dalszą niż koniec trzeciej dekady. Odkrywaj pomorską tożsamość, inicjuj przestrzeń do pojednania i zasypywania podziałów.

Angażuj grupy wykluczone, aktywizuj osiedlowe wspólnoty, odkrywaj korzenie podkreślające naszą wielokulturowość. Proponuj wysokojakościowe wspólne przestrzenie, miejsca rekreacji, odpoczynku, spędzania czasu.

Inwestując w ludzi, inwestujemy w naszą przyszłość

Uczyń z mieszkańców Kołobrzegu – także przyjezdnych oraz tych, którzy przyciągną nasze działania w ramach ESK – sedno projektu, ponieważ inwestując w ludzi, inwestujemy w naszą przyszłość. Skupiaj się na wyzwaniach, z którymi mierzy się Kołobrzeg, ale także społeczności w innych krajach. Stawiaj na odnowę lokalnych form ekspresji, z udziałem tutejszych twórczyń i twórców, ale także

artystek i artystów z kraju oraz zagranicy, dla których piękno natury, siła żywiołu i ochrona środowiska są twórczymi dorzeczami. Stawiaj na odnowę lokalnych form ekspresji, z udziałem tutejszych twórczyń i twórców, ale także artystek i artystów z kraju oraz zagranicy, dla których piękno natury, siła żywiołu i ochrona środowiska są twórczymi dorzeczami.

Gościnni z natury

Kołobrzeg jest trzecim po Warszawie i Krakowie miastem w Polsce pod względem liczby przyjmowanych gości. Jesteśmy gościnni z natury i chcemy, by program Europejskiej Stolicy Kultury 2029 współtworzony był przez artystów, aktywistki i animatorów nie tylko z Kołobrzegu, ale także z Pomorza Zachodniego, z całej Polski i Europy.

Z tych miast, które były już stolicami kultury, tych, które starają się o ten tytuł, i tych, które z aplikowania zrezygnowały. Czekamy na Twoją energię. Zgłoś swój pomysł i zaprojektuj z nami przyszłość!

Wypełnij FORMULARZ i dołącz do osób, które tworzą wizjonerski, śmiały i ambitny program Europejskiej Stolicy Kultury Kołobrzeg 2029!

Formularz
1

Tytuł i autor projektu

2

Dane kontaktowe

3

Wymiar

4

Obszar programowy

5

Krótki opis

6

Budżet projektu

Dziękujemy za przesłanie propozycji
Wystąpił problem z wysłaniem wiadomości.
Wypełnij wszystkie wymagane pola.

Q&A

Kto może zgłaszać swoje pomysły?

Zapraszamy do współtworzenia projektów mieszkańców Kołobrzegu i regionu, artystki i artystów, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe z Pomorza Zachodniego, ale także z całej Polski i Europy. Czekamy na propozycje od osób indywidualnych (bez względu na wiek), instytucji, osób prowadzących działalność gospodarczą, przedstawicieli trzeciego sektora. Możesz zgłosić pomysł samodzielnie bądź w ramach współpracy z grupą znajomych.

Czym jest Europejska Stolica Kultury (ESK)?

To europejskie miasto wybrane przez Unię Europejską, które w ciągu jednego roku może zaprezentować życie kulturalne miasta, całego regionu i państwa. Każdego roku tytuł ESK trafia do dwóch bądź trzech europejskich miast z konkretnych krajów. Do tej pory tytuł Europejskiej Stolicy Kultury miały dwa polskie miasta: Kraków (2000 rok) oraz Wrocław (2016 rok). W 2029 roku tytuł ten przyznany zostanie ponownie jednemu polskiemu (oraz jednemu szwedzkiemu) miastu.

Na jakim etapie są starania Kołobrzegu o tytuł ESK 2029?

Kołobrzeg ogłosił już oficjalnie kandydowanie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Procedura podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy z nich to złożenie aplikacji do 15 września oraz prezentacja przed gronem dwóch ekspertów z kraju i dziesięciu z Unii Europejskiej. Najlepsze miasta zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Polskie miasto, które zostanie Europejską Stolicą Kultury 2029, poznamy pod koniec 2024 roku.

Do kogo powinny być skierowane projekty towarzyszące ESK?

Działania powinny być skierowane do mieszkańców Kołobrzegu, ale także do szerokiej publiczności europejskiej. Dla podmiotów miejskich działających w dziedzinie kultury wymiar europejski oznacza tworzenie nowych i trwałych partnerstw z podmiotami aktywnymi w dziedzinie kultury z innych krajów. Działania powinny przyciągnąć także międzynarodową publiczność (osobiście lub online).

Co mam zrobić,
żeby zgłosić swój projekt?

Na tym etapie, by zgłosić swój projekt, wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny na stronie k2029.eu. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres poczta@k2029.eu. Planowane są także konsultacje online, na które można się zapisać, wysyłając na ten sam adres mailowy wiadomość zatytułowaną „konsultacje”.

Jakie projekty można zgłaszać

Czekamy do 20 maja na pomysły wydarzeń i inicjatyw o charakterze kulturalnym i społecznym, które będą się wiązały z jednym z ośmiu obszarów Re:Generacji – tożsamość, natura, miasto, wspólnota, dialog międzypokoleniowy, ciało, edukacja oraz kultura. Nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości. Czekamy na pomysły śmiałe, wizjonerskie i ambitne, zarówno te lokalne, jak i te realizowane na skalę międzynarodową.

Czy można zgłosić kilka projektów?

Tak, nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych projektów.

Kiedy będą realizowane zwycięskie projekty?

Część pomysłów będzie realizowana już w 2024 roku jako element starań Kołobrzegu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Najciekawsze projekty zostaną uwzględnione w przygotowywanej przez nas aplikacji. Nie wykluczamy też możliwości realizacji części z pomysłów bez względu na to, czy uda nam się zakwalifikować do kolejnego etapu.

Nie mieszkam w Kołobrzegu. Czy mogę zgłosić swój projekt?

Tak, Twoje miejsce zameldowania i / lub pobytu nie stoi na przeszkodzie. Ważne, by Twoja propozycja łączyła się z Kołobrzegiem. Otwieramy się na pomysły i energię osób oraz instytucji z całej Polski i Europy, ponieważ tworzymy bardzo uniwersalny program. Zapraszamy podmioty z tych miast, które były już Europejskimi Stolicami Kultury, lub tak jak Kołobrzeg biorą udział w konkursie.

Czy zgłoszony przeze mnie projekt musi odbywać się w Kołobrzegu?

Projekt musi być związany z Kołobrzegiem, ale nie musi się do niego ograniczać.

Czy można zgłaszać pomysły, które były już wcześniej realizowane?

Tak, można zgłaszać pomysły, których format został już sprawdzony w innych miejscach, o ile będą one tym razem powiązane z Kołobrzegiem. Można również zgłaszać projekty realizowane w ramach programów współpracy czy platform (w tym europejskich).

Czy zgłoszony przeze mnie projekt może dotyczyć kilku obszarów Re:Generacji?

Tak, mamy świadomość, że część obszarów Re:Generacji wzajemnie się przenika. Na etapie wypełniania formularza zaznacz wiodący obszar.

Mam problemy ze złożeniem wniosku przez stronę internetową. Czy mogę złożyć wniosek w wersji papierowej?

Zgłoszenia przyjmujemy tylko przez formularz online. Jeśli masz problem techniczny, skontaktuj się z nami, pisząc na adres poczta@k2029.eu.

Na jak duży grant mogę liczyć?

Wypełniając formularz, wybierasz przedział budżet dla swojego pomysłu. Jeżeli zainteresuje nas Twój pomysł, to na kolejnym etapie konsultacji będziemy omawiać pomysł bardziej szczegółowo, w tym także kwestie finansowe. Nie wykluczamy, że osoby z Polski i Europy zaprosimy osobiście do Kołobrzegu, by wspólnie wypracować ostateczną wersję działań. Nasze działania chcemy opierać na partnerstwie i transparentnej współpracy.

Czy muszę mieć finansowy wkład własny, aplikując do programu?

Na tym etapie wkład własny nie jest wymagany. Poszukujemy inspirujących pomysłów. Ich finansowanie będziemy omawiać na kolejnych etapach naszych prac.

Kto będzie oceniał mój pomysł?

Pomysły oceniać będzie zespół przygotowujący aplikację Kołobrzegu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Krótki termin przyjmowania pomysłów wiąże się z tym, że planujemy przegląd propozycji w szerokim gronie osób. Nie wykluczamy, że będziemy przed podjęciem decyzji kontaktować się z autorami i autorkami projektów, prosząc o dodatkowe informacje.

Jakie są kryteria wyboru zwycięskich projektów?

Szukamy przede wszystkim pomysłów, które będą wiązać się z ośmioma obszarami Re:Generacji. Preferowane będą pomysły innowacyjne, odważne, o europejskim charakterze oraz inicjatywy aktywizujące lokalne środowisko. Więcej na temat naszej wizji Europejskiej Stolicy Kultury znaleźć można na głównej stronie k2029.eu oraz na portalach społecznościowych.

Kiedy będą wyniki i gdzie je znajdę?

Zwycięskie projekty ogłosimy do 15 lipca 2023 roku, ale z autorami najciekawszych pomysłów będziemy kontaktować się już wcześniej, by wspólnie wypracować ostateczny kształt projektu. Każda osoba i instytucja, która się do nas zgłosi, otrzyma odpowiedź – niezależnie od wyniku. W takiej informacji znajdzie się uzasadnienie naszej decyzji.

Czy zgłaszając projekt, przekazuję prawa do jego realizacji organizatorom naboru?

Nie, prawa do pomysłu pozostają przy osobie / podmiocie, która / który go zgłasza. Jeśli będziemy zainteresowani Twoim pomysłem, skontaktujemy się i uzgodnimy warunki wspólnej realizacji.

Na stronie nie ma odpowiedzi na moje pytania. Gdzie mogę szukać pomocy?

Napisz do nas na adres poczta@k2029.eu. Dodamy tutaj Twoje pytania i na nie odpowiemy!