Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W Laboratorium Kultury Adebar odbyło się spotkanie otwarte podsumowujące badania ankietowe dotyczące korzystania z rowerów i ścieżek rowerowych.

Jesienią ubiegłego roku miasto przygotowało specjalną ankietę w zakresie komunikacji rowerowej w naszym mieście. Można było się z nią zapoznać i wypełnić on line oraz w formie papierowej. Ankietę konsultacyjną wypełniło 1097 osób.

Pytania dotyczyły rozwoju sieci rowerowej, Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego, zawierały również część otwartą, gdzie można było zamieszczać swoje uwagi i spostrzeżenia.

Wyniki ankiety pozwolą zaplanować kolejne działania, które zachęcą do korzystania z rowerów jak największą liczbę mieszkańców oraz turystów.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt