Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 227 380 PLN na zadanie „Renowacja Pomnika Zaślubin z Morzem w Kołobrzegu”.

Zadanie będzie polegało na renowacji pomnika upamiętniającego wydarzenie mające miejsce w dniu 18 marca 1945 roku – Zaślubiny Wojska Polskiego z Morzem.

Prace remontowe obejmować będą również otoczenie pomnika – posadzkę, mury oporowe oraz balustrady.

Zakładane prace:

- Oczyszczenie pomnika przy użyciu metody strumieniowo-ściernej, uzupełnienie większych ubytków, pokrycie impregnatami wzmacniającymi do betonu oraz hydrofobizującymi.

- Oczyszczenie granitowej posadzki wokół pomnika za pomocą metody strumieniowo-ściernej, płyty znacznie uszkodzone zostaną wymienione na nowe, zostaną uzupełnione spoiny między nimi. Płyty z nazwami jednostek biorących udział w zdobywaniu Kołobrzegu zostaną również oczyszczone oraz zaimpregnowane. Płyty niestabilne zostaną zdemontowane oraz na nowo osadzone.

- Oczyszczenie terenu utwardzonymi płytkami betonowymi polbruk, usunięcie nalotów biologicznych oraz pokrycie preparatem glonobójczym.

- Oczyszczenie murów oporowych oraz schodów, wymiana uszkodzonych oraz niefachowo wykonanych spoin. Zostaną uzupełnione brakujące płyty oraz ubytki w istniejących płytach. Całość zostanie pokryta preparatami glonobójczymi oraz hydrofobizującymi.

- Oczyszczanie oraz uzupełnienie ubytków w obrębie schodów. Oczyszczenie ze starych nawarstwień farby oraz ponowne pomalowanie balustrad.

- Betonowe donice na znicze ustawione na najwyższym poziomie tarasów zostaną wymienione na nowe o wymiarach 100x100x60cm.

Koszt całego zadania to kwota około 320 tysięcy złotych.

Główny element pomnika to stylizowana flaga, trzymana przez grupę figuralną. Prześwit pod nią symbolizuje „okno na świat”. Na ścianach pomnika znajdują się mozaiki i masywne rzeźby, które oznaczają tysiącletnią tradycję oręża polskiego na Pomorzu - nawiązują do prehistorycznych malowideł naskalnych. U podnóża, na kamiennych płytach, upamiętniono wszystkie jednostki wojskowe uczestniczące w zdobywaniu miasta w 1945 roku. Sam akt zaślubin był symbolem dostępu Polski do morza, a „Panem Młodym” został kapral Franciszek Niewidziajło, który ze wschodniego falochronu portowego, u podnóża główki, rzucił w morze pierścień zaręczynowy.

Z pomnikiem wiąże się legenda mówiąca, iż przejście z jednej strony pomnika na drugą przez prześwit pod pomnikiem (na bezdechu), przynosi spełnienie się wcześniej pomyślanego życzenia.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt