Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W Laboratorium Kultury Adebar odbyło się otwarte spotkanie w sprawie możliwości otrzymania dotacji na działania związane z kulturą w 2024 roku.

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz przedstawiła prezentację dotyczącą udziału Kołobrzegu w finałowym etapie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Następnie odbyło się krótkie szkolenie w zakresie składania wniosków o dofinansowanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ze środków budżetu miasta Kołobrzeg.

Prelekcję dotyczącą sposobów angażowania lokalnej społeczności w działania związane z kulturą wygłosił Daniel Jacewicz z Teatru Brama w Goleniowie.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt