Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W sali konferencyjnej Mariny Solnej odbyło się kolejne spotkanie informacyjne prezentujące nasze dalsze działania w ramach finału konkursu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

W programie przewidziano krótką prezentację dotycząca ESK oraz przedstawiono nauczycieli – koordynatorów projektu na terenie poszczególnych placówek edukacyjnych.

W szkołach ponadpodstawowych są to: Jacek Kawałek i Justyna Dziędziura z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza; Małgorzata Misterek z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego; Małgorzata Bernaś z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie; Marcin Śliwiak, Izabela Śliwiak i Ireneusz Sawicki z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich; Joanna Nienatłowska z 1 LO dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika i Małgorzata Grotto ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta.

W szkołach podstawowych są to: Karolina Kiełbasińska w SP 1; Joanna Szydłowska w SP3; Aleksandra Mentel i Tomasz Leszczyński w SP4; Anna Jacewicz w SP 5; Kamila Kulińska i Paulina Poleczko-Houda w SP 6; Małgorzata Grotto w SP7, Danuta Berezowska i Anna Helman w SP 8; Barbara Drążek w SP 9. Pomagać nam będzie również Paulina Sotyń i Małgorzata Mularczyk z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” oraz Joanna Wojciechowska.

O planach placówek oświatowych i pierwszych, planowanych działaniach w ramach ESK, opowiedziała Małgorzata Grotto, przedstawicielka SP 7 oraz Daniel Jacewicz, który między innymi współpracować będzie z nauczycielami - koordynatorami ESK w szkołach. Dziennikarze i zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z niektórymi projektami tworzonymi w szkołach w ramach ESK.

W dalszej części spotkania przedstawiono plan zaangażowania sektora prywatnego w działania w obszarze kultury.

Na zakończenie nastąpiła prezentacja kampanii społecznej „Zobaczmy się w Europejskiej Stolicy Kultury”.

W spotkaniu uczestniczyła Społeczna Rada Seniorów, Społeczna Rada Kultury, Społeczna Rada Gospodarcza, Kołobrzeska Izba Gospodarcza, dziennikarze oraz partner kampanii społecznej Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt