Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W holenderskim Leeuwarden odbyła się XI Konferencja Culture Next.

Kołobrzeg reprezentowała Ilona Grędas-Wójtowicz, zastępca prezydenta ds. społecznych, która przedstawiła informacje na temat naszego miasta oraz poinformowała o podjętych działaniach w procesie naszych starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2029. Drugim reprezentantem był kierownik Laboratorium Kultury Adebar - Krzysztof Landsberg.

Konferencja podzielona była na panele wykładowe i warsztatowe. W części wykładowej można było wysłuchać prelekcji Carmen van Bruggen, Vanessy Timmer czy Else Christensen-Redžepović.

Tematyka wystąpień była bardzo szeroka i związana między innymi z badaniami w obszarze kultury, rolą kultury i sztuki oraz jej wpływu na ochronę środowiska, jak również dorobkiem kulturalnym po wydarzeniach na dużą skalę, takich jak Europejska Stolica Kultury w odniesieniu do długoterminowej europejskiej wizji rozwoju poprzez kulturę i kreatywność.

Z kolei część warsztatowa związana była między innymi z angażowaniem dzieci i młodzieży w działania kulturalne, ewaluacją programów, projektów oraz finansami, w szczególności dotyczyła sposobów, jakimi można zachęcić sektor prywatny do współpracy i wspierania działań w obszarze kultury.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt