Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Kołobrzeg, miasto o bogatej historii i tradycjach, ponownie stanie się centrum kulturalnym Pomorza Zachodniego dzięki organizacji jubileuszowej edycji XX Targu Solnego oraz rozpoczęciu obchodów „900 lat dziedzictwa św. Ottona”.

Na konferencji prasowej w Szczecinie, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Aleksander Ostasz przedstawił szczegóły nadchodzących wydarzeń, podkreślając ich znaczenie dla regionu oraz kraju.

Targ Solny – tradycja i edukacja

Targ Solny, który zadebiutował w maju 2005 roku z inicjatywy Lilianny Michalskiej, Barbary Hordyjewskiej i Jarosława Jerzego Bogusławskiego, rozwinął się w jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kalendarzu Kołobrzegu. Jubileuszowa edycja przyciągnie rzesze odwiedzających, oferując unikalną możliwość zapoznania się z codziennym życiem średniowiecza. W programie znajdą się warsztaty rzemieślnicze, takie jak przędzenie nici, tkanie na bardku i warzenie soli, a także rekonstrukcje historyczne, prezentujące dawne rzemiosła i zabawy.

Święty Otton – Apostoł Pomorza

Szczególne miejsce w tegorocznych obchodach zajmuje inscenizacja misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu, który przybył do Kołobrzegu 900 lat temu. Jego działania miały kluczowy wpływ na duchową i polityczną integrację Pomorza z Państwem Polskim. Inscenizacja, przygotowana przez Igora Górewicza i Drużynę Grodu Trzygłowa, ukaże metody przekonywania pomorskich elit do przyjęcia nowej wiary oraz wyzwania, z jakimi mierzył się święty.

Rola Targu Solnego w kształtowaniu tożsamości Kołobrzegu

Targ Solny to nie tylko coroczne święto, ale również przestrzeń, w której historia ożywa dzięki zaangażowaniu rzemieślników i rekonstruktorów. Dyrektor podkreślił znaczenie soli jako surowca, który przez wieki stanowił podstawę lokalnej ekonomii. Targ Solny to także platforma edukacyjna, umożliwiająca młodszym pokoleniom praktyczne zdobywanie wiedzy historycznej.

Obchody „900 lat dziedzictwa św. Ottona"

Podczas konferencji ogłoszono rozpoczęcie czteroletnich obchodów „900 lat dziedzictwa św. Ottona”, które upamiętnią rocznice misji chrystianizacyjnych świętego. Uroczystości rozpoczną się w 2024 roku podczas Targu Solnego i zakończą w 2028 roku wielkim wydarzeniem upamiętniającym zakończenie drugiej misji Ottona. W ramach obchodów planowane są inscenizacje, spotkania, wykłady i lekcje historii, angażujące zarówno lokalne, jak i międzynarodowe społeczności.

Aspiracje Kołobrzegu do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Dyrektor zwrócił uwagę na aspiracje Kołobrzegu do zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029. Święty Otton, którego misję dziś wspominamy, jest symbolem integracji i wymiany kulturowej, co doskonale wpisuje się w dążenia miasta. Kołobrzeg, jako centrum kulturalne, łączy tradycję z nowoczesnością, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i współpracy między kulturami Europy. Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach Targu Solnego i obchodach „900 lat dziedzictwa św. Ottona”, które nie tylko wzbogacą naszą wiedzę o przeszłości, ale także pokażą, jak historia może inspirować współczesne działania na rzecz lepszego świata.

Targ Solny: 25-26.05.2024 r.

Przybycie św. Ottona do Kołobrzegu: 25.05.2024 r., godz. 11:00

Miejsce: Park im. płk Anatola Przybylskiego przy Baszcie Lontowej, ul. Dubois w Kołobrzegu.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt