Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W styczniu ubiegłego roku Kołobrzeg rozpoczął działania dotyczące pierwszego etapu konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Dotychczas tylko dwa polskie miasta: Kraków w 2000 roku i Wrocław w 2016 roku zostały wyróżnione tym tytułem. W październiku ubiegłego roku nasze miasto weszło do ścisłego finału.

Przypomnijmy, deklaracje o przystąpieniu do konkursu złożyło 12 polskich miast: Bielsko – Biała, Bydgoszcz, Jastrzębie – Zdrój, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów, Toruń. Złożone wnioski aplikacyjne były oceniane przez panel niezależnych ekspertów, który składał się z 10 osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę UE, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch specjalistów wyznaczonych przez MKiDN. 27 października 2023 roku panel ekspertów uzgodnił krótką listę miast wybranych do etapu selekcji finałowej. Do drugiego etapu przeszła Bielsko-Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin.

W związku z tym, rozpoczynamy okres intensywnych działań i pracy, bowiem selekcja finałowa zaplanowana jest na wrzesień 2024 roku. W dniach 23-25 września w Warszawie odbędą się finałowe przesłuchania kandydatów. Kilka dni później prawdopodobnie poznamy miasto, które zostanie Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku. Wcześniej jednak Kołobrzeg odwiedzi zespół panelistów stanowiących konkursowe jury.

Jednym z warunków koniecznych zarówno przy pierwszym, jak i drugim etapie rywalizacji jest przygotowanie aplikacji konkursowej. Ostateczną wersję wniosku konkursowego w drugim etapie musimy złożyć do 1 czerwca.

Kolejnym wymogiem jest utworzenie instytucji dedykowanej Europejskiej Stolicy Kultury, która będzie zarządzała całym projektem ESK. Zarówno Lublin, Katowice jak i Bielsko-Biała takie instytucje już utworzyły, Kołobrzeg jest ostatnim miastem z finałowej czwórki, w którym taka jednostka rozpocznie działalność.

Decyzja o powołaniu nowej instytucji nastąpiła podczas sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia. Nowa jednostka to Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji – KIKiP. Powstanie ona na bazie Działu Promocji Miasta, który został administracyjnie wyodrębniony z Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, Instytut rozpocznie działalność z dniem 1 kwietnia.

W uzasadnieniu uchwały możemy przeczytać:

„Przedmiotem działania Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji będzie podejmowanie nowych inicjatyw z dziedziny kultury niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju miasta poprzez tworzenie sieci współpracy ze środowiskami naukowymi, proekologicznymi i sportowymi, polityką społeczną, z biznesem, tworzenie partnerstw w sferze kultury, organizowanie, koordynowanie i promocja wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem kreatywnych podmiotów działających w sferze nowoczesnych technologii oraz inicjowanie programów badawczych w zakresie kultury”.

Należy podkreślić, że Instytut zostanie wyodrębniony na stałe z Regionalnego Centrum Kultury, niezależnie od dalszych naszych losów w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Siedziba Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji będzie mieściła się przy ulicy Unii Lubelskiej, obok Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie trwa tam remont pomieszczeń, który ma zakończyć się w lutym.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt