Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W piątek 5 kwietnia świętowaliśmy podwójny jubileusz kołobrzeskich Pionierów.

Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg obchodził 45 lat, a Chór Pionier w Kołobrzegu - 40 lat. To właśnie oni tworzyli fundamenty naszego miasta.

Uroczystość odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu. Nie zabrakło kwiatów, wzruszeń, prezentów, gratulacji i przemówień. Życzymy naszym jubilatom dalszych sukcesów oraz wiele zdrowia i szczęścia.

Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu został powołany w 1979 r. w ramach uroczystości 35 rocznicy walk o Kołobrzeg. Pierwszym Przewodniczącym Klubu był Stefan Ważyński. Przez wiele lat Klub Pioniera był integralną częścią Kołobrzeskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego. Klub został zarejestrowany 31 lipca 2003 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą: Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu.

Przewodniczącą Klubu jest Krystyna Gawlik. Członkami Klubu są mieszkańcy Kołobrzegu, którzy osiedlili się w Kołobrzegu po 1947 roku. Celem Klubu jest krzewienie umiłowania miasta Kołobrzegu, jego osiągnięć, dorobku i perspektyw rozwojowych, organizowanie imprez o charakterze społeczno-oświatowym oraz współdziałanie z młodymi ludźmi dla pogłębienia i utrwalenia najszlachetniejszych idei związanych z Kołobrzegiem.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt