Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

21 i 22 marca w Bielsku-Białej odbył się Beskidzki Kongres Kultury, realizowany pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Bielska Białej.

Uroczyste rozpoczęcie Kongresu rozpoczęło się o godz. 10-tej w Cavatina Hall. W ramach wydarzenia odbywały się sesje plenarne i panele tematyczne, można było spotkać się z menedżerami, animatorami, twórcami oraz wymieniać się z innymi uczestnikami doświadczeniem, wiedzą, pomysłami i ideami. Podczas dyskusji z zaproszonymi gośćmi zastanawiano się nad obecnym stanem kultury w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do instytucji kultury i środowisk twórczych.

Odbyły się dwie sesje plenarne: „Kondycja i przyszłość polskiego sektora kultury” oraz „Jak dla rozwoju kultury narodowej wykorzystać potencjał miast kandydatów do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029”.

Panele tematyczne dotyczyły między innymi kultury jako źródła dobrostanu, wpływu lokalnych polityk kulturalnych na budowanie tożsamości społeczności lokalnych, skutecznych sposobów budowania partycypacji i partnerstw międzysektorowych oraz roli współczesnych przestrzeni publicznych.

Kołobrzeski zespół ESK reprezentowała Marta Ostapiec i Piotr Rybczyński z Działu Promocji RCK.

Na zakończenie Beskidzkiego Kongresu Kultury odbyła się sesja podsumowująca warsztaty tematyczne, deklaracje oraz postulaty, połączona z dyskusją.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt