Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Złożone wnioski aplikacyjne były oceniane przez panel niezależnych ekspertów, który składał się z 10 osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę UE, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch specjalistów wyznaczonych przez MKiDN.

W ostatniej dekadzie października nastąpiło spotkanie preselekcyjne, podczas którego odbyło się przesłuchanie przedstawicieli miast kandydujących.

Panel ekspertów uzgodnił krótką listę miast wybranych do etapu selekcji finałowej, zaplanowanej wstępnie na połowę 2024 roku.

Są to: Bielsko-Biała, Katowice, Kołobrzeg i Lublin.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt