Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego we wrześniu ruszą „Śladami kołobrzeskich Marianów”, podczas specjalnej imprezy turystyczno-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wicemarszałkini Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz zarząd kołobrzeskiego PSONI podpisali umowę dofinansowującą rajd w kwocie 18,5 tys. zł. Organizacja otrzymała także dotację na rozwój usług asystenckich (prawie 80 tys. zł). Pieniądze na realizację tych dwóch działań pochodzą ze środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka.

Organizacja podobnie jak we wcześniejszych edycjach planuje we wrześniu przeprowadzić pieszy rajd miejski dla osób z niepełnosprawnościami „Śladami kołobrzeskich Marianów”. Weźmie w nim udział 15 drużyn – reprezentantów m.in. kołobrzeskich placówek: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zakładu Aktywności Zawodowej. Do udziału zaproszeni zostaną także uczestnicy zaprzyjaźnionych placówek z Koszalina, Stargardu, Trzebiatowa, Gryfic, Goleniowa i Białogardu.

Takie wydarzenie jest bardzo dobrą okazją do integracji zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin. Wydarzeniu towarzyszy sportowa rywalizacja, ale i rodzinna atmosfera pełna zrozumienia i akceptacji. To świetny pomysł, który z dumą wspieramy – mówi Wicemarszałkini Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Zadaniem każdej grupy będzie przemieszczanie się pieszo po Kołobrzegu, odwiedzając poszczególne miejsca z pomnikami Marianów. To oryginalne rzeźby mew, które od 2019 roku rozsławiają Kołobrzeg. Powstają one w pracowni kołobrzeskiego rzeźbiarza, Romualda Wiśniewskiego według projektu Dariusza Jakubowskiego.

„Droga do Samodzielności”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu pozyskało także środki na organizacje usług asystenckich. Wsparcie dostępne będzie dla 8 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Usługi te mają pomóc osobom z niepełnosprawnością usamodzielnić się. Asystenci będą wsparciem w sklepie, u lekarza, rehabilitanta, ale także będą towarzyszyć swoim podopiecznym podczas wyjścia np. do kina, na wystawę czy mecz.

Wsparcie asystentów odbywać się będzie w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz w weekendy. Zakres wsparcia będzie ustalony na początku projektu, z możliwością zmiany w zależności od zaistniałych sytuacji.

Przewidziana liczba godzin wsparcia dla jednej OzN to średnio 42 godziny miesięcznie. Projekt „Droga do Samodzielności” został dofinansowany kwotą 78,4 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji marszałka. Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia do 30 listopada br.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt