Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W Hotelu Shuum odbył się II Zjazd Programowy II etapu konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Tym razem celem zjazdu było zaznajomienie kuratorów z problematyką pierwszego etapu konkursu, ustaleniem zasad współpracy i struktury organizacyjnej.

W pierwszym niedzielnym panelu omówiono działania jakie zostały podjęte oraz przedstawiono uwagi komisji konkursowej na etapie preselekcji. W drugim panelu założenia programowe przedstawił Michał Merczyński. Obradom towarzyszyła dyskusja na temat wizji programowej. W poniedziałek podczas trzeciego panelu Rafał Kolikow przedstawił ideę i koncepcję artystyczną.

Na zakończenie uczestnicy zaplanowali bieżące działania związane z naszym finałem w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt