Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Poznaliśmy pełną listę projektów, na które będzie można głosować w tej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Prezydent miasta Anna Mieczkowska podkreślała, że Budżet Obywatelski to wyjątkowa inicjatywa, która daje każdemu mieszkańcowi realny wpływ na rozwój i kształtowanie przestrzeni, w której żyjemy.

- Budżet Obywatelski to nie tylko narzędzie do realizacji konkretnych projektów, ale przede wszystkim okazja do współtworzenia miasta zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami jego mieszkańców. To Państwo najlepiej wiedzą, co w naszym otoczeniu wymaga poprawy, jakie inicjatywy mogą uczynić nasze życie bardziej komfortowym, bezpiecznym i przyjemnym - powiedziała prezydent.

Najważniejsze informacje

Mieszkańcy otrzymali do dyspozycji 1 milion złotych. Kołobrzeżanie zgłaszali wiele ciekawych pomysłów. Łącznie wpłynęło 15 projektów, a 9 projektów zostało dopuszczonych do głosownia (o łącznej wartości 2 675 600,40 zł). Przed nami głosowanie, które potrwa od 31 maja godz. 8.00 do 13 czerwca godz. 8.00.

Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy Kołobrzegu. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgodna opiekuna prawnego. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy. Głosowanie przeprowadza się wyłącznie elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu www.bo.kolobrzeg.pl

Każdy mieszkaniec ma jeden głos, w ramach którego może wybrać jeden projekt. Aby umożliwić głosowanie wszystkim mieszkańcom głosowanie będzie możliwe:

- w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, pokój 110 (I piętro) w godzinach pracy urzędu;

- 2 czerwca w godz. 12.00 – 16.00 na Skwerze Pionierów podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych "Poznajmy się”.

Wyniki przedstawione zostaną do 18 czerwca 2024 roku.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW

Projekt nr 1 "MARIAN KOLEKCJONER" Postawienie rzeźby na "Skwerze Pionierów" przy Alejce Kolekcjonerskiej

Projekt nr 2 DefiCity - Bezpieczne miasto Kołobrzeg - Defibrylatory AED w miejscach publicznych

Projekt nr 3 Rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy Zachodniej Kołobrzegu

Projekt nr 4 Strefa aktywności i wypoczynku ul. Jedności Narodowej (os. Maciejówka)

Projekt nr 5 WAKACYJNE KINO PLENEROWE

Projekt nr 6 Roztańczony Kołobrzeg - wieczory taneczne na Skwerze Pionierów

Projekt nr 7 „Psi wybieg Gucio”

Projekt nr 8 Toaleta automatyczna przy parku im. Generała J.H. Dąbrowskiego

Projekt nr 9 Mobilne miasteczko ruchu dla SP nr 4 i SP nr 9.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt