Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

3 lipca w Muzeum Miasta Kołobrzeg w Pałacu Braunschweigów przy ul. Armii Krajowej 13 w Kołobrzegu (Sala Plafonowa na 1 piętrze) została otwarta nowa, czasowa wystawa poświęcona historii Biblii i piśmiennictwa.

Właścicielem i organizatorem wystawy historii Biblii jest Michał Dutkowski, a całość jego zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych i niekomercyjnych. Wystawa odwiedza muzea, placówki szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii i rozwoju piśmiennictwa. Jest opowieścią obrazującą około 1500 letni okres powstawania niezwykłej Księgi - Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe.

W trakcie zwiedzania wystawy można przyjrzeć się słowom zapisanym na kamiennych tablicach, skórach zwierzęcych, papirusie i pergaminach. Zwiedzający mogą także zobaczyć pierwszą czcionkę oraz ręcznie zapisane karty w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura, a także faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz w językach oryginalnych dla Pisma Świętego: po hebrajsku, grecku i aramejsku. Wystawa gościła już w 45 różnych miejscach i obejrzało ją ponad 24 000 osób w różnym wieku.

Na wystawie będzie można m.in. zobaczyć:

• prasę drukarską Gutenberga (egzemplarz wypożyczony z Niemiec na czas wystawy),

• kopię Rękopisu Apokalipsy Heinricha von Heslera z ok. 1335 r.,

• fragment oryginalnej Tory zapisanej na Pergaminie,

• złoty kodeks gnieźnieński z XI wieku,

• ewangeliarz Ostromira,

• kopie pierwszych wydań Biblii w Językach Narodowych,

• Biblię Lutra z 1630 r. oraz wiele innych unikatowych egzemplarzy.

Wystawa będzie eksponowana w Muzeum Miasta Kołobrzeg od 3 lipca do 30 października 2024 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt