Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Kultura zawsze odgrywała ważną rolę w życiu społecznym.

Budowała relacje między sąsiadami i wzmacniało poczucie przynależności mieszkańców do wspólnej przestrzeni. O tym, jak ważne jest lepsze łączenie i rozwój oferty kulturalnej i turystycznej, w tym ułatwienie dostępu transgranicznego dla mieszkańców Euroregionu Pomerania, może świadczyć także fakt, że miasto Kołobrzeg ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Jest to proces, który z pewnością zwiększy korzyści społeczne i gospodarcze Euroregionu Pomerania. W tym celu we współpracy Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, Laboratorium Kultury Adebar i miasta Barth powstał projekt "Kultura Koło Brzegu". Celem działań projektowych jest wzmocnienie pozycji Kołobrzegu jako miejsca współpracy polsko-niemieckiej w obszarze transgranicznej kultury i sztuki, rozwoju turystyki oraz podnoszenia świadomości mieszkańców pogranicza na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt "Kultura Koło Brzegu" obejmuje następujące kalendarium wydarzeń:

czerwiec 2024 Integracyjne warsztaty filmowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Kołobrzegu i Barth.

lipiec – sierpień 2024 Cykl integracyjnych warsztatów muzycznych prowadzonych przez artystów z Niemiec zwieńczone koncertami na scenie plenerowej Laboratorium Kultury Adebar

wrzesień 2024 Koncert "Muzyka Koło Brzegu", w którym wezmą udział zaproszone zespoły muzyczne z krajów nadbałtyckich

listopad 2024 Transgraniczna wystawa plastyczna z udziałem artystów z miasta Barth.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt