Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Rzeczpospolita wyróżniała samorządy w rankingu „Samorządy Rzeczpospolitej. 20 lat Polski w Unii Europejskiej".

Oceniane były zmiany jakie zaszły w polskich miastach i gminach w czasie ostatnich dwóch dekad. Kołobrzeg otrzymał tytuł Lider Rankingu Samorządów w kategorii „Gmin miejskich i miejsko-wiejskich”.

Przyznany tytuł skłania do sporządzenia krótkiej statystyki. W latach 2003 – 2023 Kołobrzeg złożył 74 wnioski o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, w tym: - 27 – to projekty bieżące - 47 – to projekty inwestycyjne.

Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota 336 mln zł, w tym: - 18 mln zł – to dotacje do zadań bieżących - 318 mln zł – to dotacje do zadań inwestycyjnych Nie sposób wymienić tu wszystkich najważniejszych projektów bo wiele z nich było kluczowych i ważnych dla naszego Miasta.

Można wspomnieć o Poprawie dostępności do portu (czyli naszej małej obwodnicy), przebudowie nadmorskiej promenady, budowie Regionalnego Centrum Kultury, czy trwającej rozbudowie Żłobka „Krasnal”. Każdy z dofinansowanych projektów jest ważnym elementem rozwoju Kołobrzegu.

W 2024 r. w trakcie opracowywania są trzy kolejne wnioski, których wartość dofinansowania szacowana jest na 55 mln zł. Inwestycje które chcemy zrealizować to budowa parkingów Park&Ride, miejski system Inteligentnego Systemu Transportowego oraz zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt