Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i inne inicjatywy obywatelskie na otwarte spotkanie w sprawie możliwości otrzymania dotacji na działania związane z kulturą w 2024 roku.

Spotkanie odbędzie się 28. listopada, o godzinie 17:00 w Laboratorium Kultury Adebar. Program spotkania obejmuje:

1. Prezentację dotyczącą udziału Kołobrzegu w finałowym etapie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

2. Prelekcję dotyczącą sposobów angażowania lokalnej społeczności w działania związane z kulturą.

3. Krótkie szkolenie w zakresie składania wniosków o dofinansowanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ze środków budżetu miasta Kołobrzeg.

W projekcie budżetu miasta na rok 2024 na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury zaplanowana została kwota 400 000 PLN.

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku potrwa do 17 grudnia 2023 roku.

Więcej informacji na temat konkursu.

:

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt