Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Pracownia Pozarządowa zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone funduszowi grantowemu „SPLOT Wartości”.

Fundusz ma na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Obecnie trwa II konkurs grantowy, wnioski wstępne są przyjmowane do 31 stycznia. Wysokość grantu to minimum 2.000 a maksymalnie 6.800 Euro, wkład własny nie jest wymagany. Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie.

Spotkanie w Kołobrzegu odbędzie się 25 stycznia (czwartek) w godz. 18.30 - 20.00 w Laboratorium Kultury Adebar, ul. Armii Krajowej 12.

Będzie to jedno z czterech tego typu spotkań w naszym województwie. Pozostałe z nich:

24 stycznia (środa) - Stargard, godz. 16.30 - 18.00, Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Szczecińska 17

25 stycznia (czwartek) – Koszalin, godz. 16.00 - 17.30, Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa 2

26 stycznia (piątek) – Świdwin, w godz. 16.00 - 17.30, Klub Seniora przy Urzędzie Miasta, Plac Konstytucji 3 Maja 1.

Spotkania poprowadzi Anna Tates-Kardaś, ekspertka ds. funduszu grantowego, prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Projekt Wzmacniamy Europę SPLOTowymi Wartościami jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt