Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, podczas ostatniego zebrania Społecznej Rady Kultury, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta 10 czerwca, głównym tematem był „Raport o stanie miasta” za rok 2023, a w szczególności jego część poświęcona kulturze.

Debata nad raportem odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 roku podczas III sesji Rady Miasta Kołobrzeg.

Rozmowy w Sali Konferencyjnej dotyczyły również opiniowania imprez cyklicznych oraz udziału młodzieży w procesie tworzenia wydarzeń kulturalnych.

Zgodnie z wytycznymi władz miasta, Społeczna Rada Kultury ma termin do 6 września na sporządzenie opinii dotyczącej 10 wydarzeń artystycznych w Kołobrzegu tego lata.

Tradycyjnie poruszono tematykę aktywności społecznej mieszkańców oraz wspierania twórczości i działalności artystycznej.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt