Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W Laboratorium Kultury Adebar odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami poświęcone naszym staraniom o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029.

Prezydent Anna Mieczkowska przedstawiła ogólne założenia projektu społeczno-kulturalnego jakim jest ESK. Zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz zaprezentowała pomysły na koniunkcję biznesu i kultury, między innymi: sponsorski pakiet partnerski, rezydencje artystyczne, pozyskanie partnera dla każdego kręgu programowego, program pilotażowy.

Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu Urzędu Miasta będzie organizowało spotkania i warsztaty poświęcone projektom kulturalnym realizowanym w ramach ESK, aby miały one zaplecze i wsparcie.

O połączeniu sektora prywatnego z sektorem kulturalnym mówił Marcin Gardzielik. Z kolei Ewelina Żurowicz opowiedziała o marketingowych profitach z zaangażowania w projekty społeczne i poprawie wizerunku firmy w kraju i poza granicami.

Przedsiębiorcy otrzymali zaproszenie do współpracy na wielu płaszczyznach – to może być współpraca na zasadzie barterowej, oferowanie miejsc noclegowych, które mogą być potrzebne przy organizacji wydarzeń kulturalnych, mogą to być również pomysły na wsparcie innych wydarzeń.

Zostanie uruchomiona specjalna aplikacja internetowa, która będzie zapraszała zarówno stronę biznesową, jak i kulturalną, zgłoszenia będą przyjmowane do 10 stycznia. W drugim etapie nastąpi cykl warsztatów w zakresie inicjatyw kulturalnych z mentorami ze świata biznesu, celem jest wypracowanie jak najlepszych projektów przy wsparciu unijnym lub sponsoringu. W trzecim etapie zostaną wyłonione 3 projekty, które będą wspierane przez miasto w celu pozyskania środków unijnych. W czwartym etapie Urząd Miasta będzie sprawował nadzór przy całym projekcie, aby wydarzenie doszło do skutku.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt