Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W Laboratorium Kultury Adebar odbyło się kolejne zebranie Społecznej Rady Kultury.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją założeń idei Małego Centrum Świata oraz tworzenia ośrodka kultury głębokiej przez profesora Krzysztofa Czyżewskiego. Po tym wstępie odbyła się dyskusja na temat projektu. Pytania i odpowiedzi dotyczyły roli Społecznej Rady Kultury w tworzeniu idei Małego Centrum Świata w Kołobrzegu.

Na zakończenie członkowie SRK przedstawili wnioski do omówienia na następnym zebraniu oraz ustalili termin i lokalizację kolejnego spotkania.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt