Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W naszym mieście jest zarejestrowanych 234 organizacji pozarządowych.

Realnie działających jest dużo mniej, ale i tak mamy powód do zadowolenia, jeśli chodzi o struktury społeczeństwa obywatelskiego w Kołobrzegu. Od lat obserwujemy, słuchamy i rozmawiamy o wyzwaniach jakie mają przed sobą nasze organizacje. Brak przepływu informacji, problemy w finansowaniu działań, zarządzanie organizacją (w tym zasobami oraz czasem), brak integracji lokalnego środowiska NGO to tylko ogólny zarys sytuacji.

Przystań Kultury ZAJA jako organizacja z dużym stażem postanowiła wyjść temu naprzeciw i stworzyć pierwszy Festiwal Organizacji Pozarządowych. Celem jest przede wszystkim integracja, budowanie relacji, pokazanie mieszkańcom Kołobrzegu jaki potencjał mają nasze organizacje i na czym polega działalność w trzecim sektorze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 2 czerwca na Skwer Pionierów gdzie od godzin. 12:00 do 16:00 będzie można poznać bliżej rodzime stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki organizacyjne.

W wydarzeniu wezmą udział między innymi:

1. ZAJA STOWARZYSZENIE

2. JOGA SFERA - FUNDACJA

3. PSOUNI – ZAZ - STOWARZYSZENIE

4. NURT – FUNDACJA

5. MORZE I PARSĘTA

6. FUNDACJA PEŁNIA

7. DOLINA DŹWIĘKU

8. (NIE) NASZE KOTY

9. MANDALA JOGA

10. CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

11. KOŁOBRZESKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12. KOMITET OBRONY DEMOKRACJI STOWARZYSZENIE

14. HOSPICJUM KOŁOBRZEG

15. PARAMEDIC

16. OWES Koszalin

17. OSP GOŚCINO

18. STOWARZYSZENIE FENIKS

19. STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZYJACIELE OKRUSZKA

20. STOWARZYSZENIE AMAZONEK

21. STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

22. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

23. STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKICH POETÓW

24. STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW

25. STOWARZYSZENIE RÓWNY BRZEG.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt