Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Kołobrzeg miał swoją prezentację we wtorek 24 października o godzinie 15:00. Złożone wnioski aplikacyjne były oceniane przez panel niezależnych ekspertów, który składał się z 10 osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę UE, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch specjalistów wyznaczonych przez MKiDN. Panel ekspertów uzgodnił krótką listę miast wybranych do etapu selekcji finałowej. Do drugiego etapu przeszły następujące miasta: Lublin, Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg.

Kołobrzeski zespół to:

 • Ilona Grędas-Wójtowicz,
 • Krzysztof Landsberg,
 • Rafał Kolikow,
 • Elżbieta Cherezińska,
 • Jędrzej Wijas,
 • Adam Hok,
 • Jenny Crissey,
 • Katarzyna Koperkiewicz,
 • Daniel Jacewicz,
 • Marcin Jasiński,
 • Kamila Kotowska,
 • Marta Ostapiec,
 • Marek Łoś,
 • Piotr Rybczyński
 • i wiele innych osób, które uwierzyły w ten projekt.

Co teraz? Przed nami okres zintensyfikowanych działań i pracy, bowiem selekcja finałowa zaplanowana jest wstępnie na połowę 2024 roku. Wtedy też poznamy Europejską Stolicę Kultury w 2029 roku.

Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny, realizuje też własne inwestycje, które mają przyczynić się do jego rewitalizacji i wspomóc długoterminowy rozwój nie tylko artystyczny, ale także społeczny czy gospodarczy.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt