Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

W Galerii Sztuki Współczesnej im. Adeli i Jerzego Ściesińskich wręczone zostały stypendia i nagrody artystyczne Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w 2023 roku.

Stypendiami wyróżniono 15 osób, a nagrody finansowe lub rzeczowe otrzymały 23 osoby.

Stypendia Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia artystyczne w roku 2023:

Stypendium przyznano 15 osobom na łączną kwotę 60.700 PLN. Wśród stypendystów są: cztery osoby ze stowarzyszenia Amber, osiem z Ogniska Pracy Pozaszkolnej i po jednej z International Dance Academy, Stowarzyszenia Artysyczno - Taneczno - Sportowego ZAJA oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kołobrzegu.

Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia artystyczne w roku 2023:

Nagrody przyznano 23 osobom na łączną kwotę 17.500 PLN. Wśród nagrodzonych są: dwie osoby z Tirlitonek, dwanaście ze Stowarzyszenia Taneczno - Sportowego VIGOR, pięć z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, dwie ze Szkoły Tańca TOP TOYS, oraz dwie ze Stowarzyszenie Artystyczno - Taneczno - Sportowego ZAJA.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt